Seo tổng lực đảm bảo sẽ giữ bảo mật tất cả thông tin cá nhân của người tham gia trang web thích hợp thông qua quy ước của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định khác có liên quan của pháp luật. Nội dung trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ngắn gon những cách thức thông tin được Seo Tổng Lực của chúng tôi thu thập được qua trang web này, phương thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Vậy nội dung trong website này còn nhắc tới các quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu và dịch vụ các bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài dữ liệu cá nhân khi khách hàng cung cấp, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ phường số điện thoại (di động), quốc gia, mã bưu điện, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của các bạn chỉ được thu thập khi bạn tình nguyện đưa thông tin phù hợp cho khóa học seo hay dịch vụ về Seo. Điều này có nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp của chúng tôi có ý định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi có hỏi bạn có bằng lòng về quyền dùng. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi như vậy có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 vài hoạt động với tính đặc thù của công ty chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời cho câu hỏi của các bạn, khi bạn đặt ra 1 nghi ngờ nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo của chúng tôi các bạn nên liên hệ với chúng tôi theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Trong một số trường hợp, nếu cần chúng tôi sẽ chia sẻ đối với việc sử dụng các thông tin cá nhân của các bạn cho các tổ chức, thành viên khác nằm trong doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc có Nhà khai thác dữ liệu sẽ được nêu ở mục 3 bên dưới.

Lúc các bạn truy cập vào trang web seotongluc.com chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia đối với những dịch vụ, khóa học seo online hoặc offline với mục tiêu cải tiến và điều hành trang web, tăng thêm một lợi ích cho người sử dụng để cung cấp dịch vụ seo và khóa học seo.

Seo tổng lực cũng có thể sẽ do bên thứ 3 đại diện tổ chức chúng tôi thực hiện khai thác điều hành dữ liệu sau đó họ sẽ được phép khai các thông tin mà các bạn đã đưa cho chúng tôi (cùng xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác thực hiện, hoặc để xin ý kiến của bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo hay những vấn đề khác.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có khi công ty chúng tôi sẽ liên kết với bên thứ ba nhằm phân tích và khai thác dữ liệu khi mà chúng tôi đã tiếp nhận được từ các website của chúng tôi, mà có cả dữ liệu cá nhân của các bạn. Các bên thứ ba cũng như các dịch vụ này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không quyền sửu dụng dữ liệu bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi đã đưa ra.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty đề ra vài biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc thực hiện tương tự đối vưới Nhà khai thác dữ liệu.

Biện pháp phòng ngừa: Ngoại trừ người quản lý trang web seotongluc.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người duy nhất được vào sử dụng những dữ liệu cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu nhằm chống lại những xâm phạm bất hợp pháp. Khuyên các bạn không được để mất mật khẩu của bạn với bất cứ ai khác cũng như chúng tôi sẽ không hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể bảo đảm 100% cho các dữ liệu mỗi khi đưa lên mạng được dù rằng đã rất cố gắng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hay cam đoan cho sự an toàn nhất định của dữ liệu, khi đó rủi ro các bạn tự chịu.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Tuy nhiên công ty của chúng tôi sẽ có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để chắc chắn rằng xem liệu bạn có thể để ý đến những khóa học seo hay dịch vụ seo của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các bạn nếu trong các trường hợp luật pháp yêu cầu, hay đề nghị từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ là sự việc sẽ cần thiết. Nhằm tuân theo các đề nghị của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; giám sát an ninh, tài sản cho đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ về an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ an toàn cho khách hàng.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển thông tin cá nhân của bạn đến với đối tác thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào đảm bảo bảo mật các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là phù hợp và chính xác.

Ngay lúc bạn đăng ký tham gia các khóa học seo hoặc đăng kí làm các dịch vụ liên quan đến seo, truy cập với tên của bạn và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website seotongluc.com bạn nhé.